Post Image

Älä jää jälkeen: näin GPT-mestariteokset määrittelevät huomisen työsi

GPT-työkalujen maailma avaa ovet lukuisille eduille, jotka ylittävät monin tavoin pelkän ajansäästön ja tehokkuuden. Näiden työkalujen käyttöönotossa piilee mahdollisuuksia, jotka voivat muuttaa tapaamme hahmottaa työn ja innovaation. Generative Pre-trained Transformer, tuttavallisemmin GPT, on tekoälyteknologia, joka muuttaa tapaamme tuottaa ja käsitellä tekstiä. Se toimii kielimallina, mikä tarkoittaa, että se on koulutettu ymmärtämään ja tuottamaan luonnollista kieltä käyttämällä laajaa tietokantaa erilaisista teksteistä. Tämä mahdollistaa sen, että GPT voi auttaa kirjoittamisessa, vastata kysymyksiin, luoda sisältöä tai jopa simuloida keskustelua – ja kaikki tämä tapahtuu ihmistä muistuttavalla tavalla.

 

Ennen GPT:tä ja vastaavia kielimalleja, tekoälyyn perustuva tekstintuotanto oli rajoittuneempaa ja usein käsikirjoitettua. Kielimallit ovat muuttaneet pelikenttää oppimalla valtavista tekstimääristä, mikä mahdollistaa monipuolisen ja kontekstiin sopivan tekstintuotannon.

 

Tsekkaa etusivulta löytyvät sovellukseni, jotka ovat erikseen linkitetty Open.AI:n GPT-Storeen. Tai tsekkaa kaikki kerralla.

 

 

Kuvittele markkinointitiimi, joka tuottaa kohdennettua sisältöä kaksinkertaisella nopeudella puolittunein kustannuksin

Tämä ei ole utopiaa, vaan todellisuutta esimerkiksi eräälle IT-yritykselle, joka integroi GPT-teknologian osaksi markkinointistrategiaansa. Tuloksena oli merkittävä hyppy asiakastyytyväisyydessä, kun he pystyivät kommunikoimaan räätälöityjä IT-ratkaisujaan entistä selkeämmin ja vaikuttavammin. Tämä menestystarina on esimerkki siitä, miten aikainen investointi GPT-teknologiaan voi tuottaa konkreettisia hyötyjä ja vahvistaa kilpailuasemaa markkinoilla.

 

Tämä tekoälyteknologia on vasta alkutaipaleellaan, ja kehityksen myötä sen sovellusalueet vain laajenevat. Olemalla ajoissa mukana, voit hyödyntää GPT:n tarjoamia mahdollisuuksia ja tehostaa toimintaasi monilla eri alueilla. GPT-teknologia tarjoaa muun muassa asiantuntija- ja konsulttityöhön monenlaisia sovellusmahdollisuuksia, jotka parantavat tehokkuutta, laadukkuutta ja monipuolistavat palvelutarjontaa. Tässä muutama esimerkki:

 

 

Asiantuntija- ja konsulttityö uudistuu GPT:n avulla

 • Markkinatutkimuksen uusi aikakausi
  • GPT-teknologia mahdollistaa markkinatutkimuksen automatisoinnin uudella tasolla. Voimme räätälöidä GPT-työkaluja keräämään ja analysoimaan laajoja tietomääriä eri lähteistä, tuottamaan yhteenvetoja markkinatrendeistä, kilpailijoiden toiminnoista ja kuluttajien mielipiteistä. Tämä vapauttaa arvokasta aikaa syvällisemmälle analyysille ja strategian kehittämiselle, mahdollistaen nopeammat ja tarkemmat päätökset.
 • Strategia-asiakirjojen räätälöinti:
  • GPT:n avulla voimme automatisoida ja personoida strategia-asiakirjojen ja ehdotusten luonnin, perustuen kerättyyn tietoon asiakkaan toimialasta, haasteista ja tavoitteista. Tämä teknologia voi tuottaa ensiluonnoksen, joka toimii pohjana yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle, joko itsenäisesti tai jatkuvalla interaktiolla. Se tarjoaa perustan, jolta voidaan kehittää räätälöity ja kohdennettu strategia.
 • Oikeudellisten asiakirjojen valmistelussa: 
  • GPT voi merkittävästi nopeuttaa ja yksinkertaistaa oikeudellisten asiakirjojen, kuten sopimusten ja ehtoasiakirjojen, luonnostelua. Tämä säästää arvokasta aikaa ja resursseja, jotka yleensä kuluvat näiden dokumenttien manuaaliseen kirjoitustyöhön.
 • Syvällisempään asiantuntemukseen
  • Vaikka GPT tarjoaa laajan kirjon mahdollisuuksia, on tärkeää tunnistaa sen rajat. Monimutkaisimmissa analyyseissä ja erityisasiantuntemusta vaativissa tehtävissä, kuten syvällisissä teknisissä arvioinneissa tai monitahoisessa oikeudellisessa neuvonnassa, saattaa olla tarpeen yhdistää GPT:n kyvyt syvemmän neuroverkon analytiikkaan tai käyttää erikoistuneempia kehitysympäristöjä. Tämä yhdistelmä tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää sekä GPT:n nopeutta ja monipuolisuutta että erikoistuneempien työkalujen syvällisempää asiantuntemusta.

 

 

Kääntäjätyö – GPT tarjoaa mahdollisuuden ylittää pelkän sanasta sanaan kääntämisen erinomaisella laatutasolla

Sen sijaan, se voi tuottaa kontekstiin pohjautuvia käännöksiä, jotka huomioivat kielen hienovaraisuudet, kulttuuriset viitteet ja alan erityissanaston. Tämä on erityisen arvokasta esimerkiksi:

 • Teknisten tekstien kääntämisessä:
  • Tarkkuus ja terminologian oikeaoppinen käyttö ovat kriittisiä.
 • Markkinointimateriaalien lokalisoimisessa
  • On tärkeää välittää oikea sävy ja kulttuurisesti resonoiva viesti.
 • Kulttuuristen ja kirjallisten teosten kääntämisessä
  • Tekstin sävy, tyyli ja monitahoisuus on säilytettävä.

Custom GPT -työkalut mahdollistavat erilaisten käännösten hienosäädön niin, että ne palvelevat parhaiten käyttötarkoitustaan, tarjoten ylivoimaista laatua verrattuna perinteisiin automaattisiin käännöstyökaluihin. GPT-teknologian hyödyntäminen asiantuntija- ja konsulttityössä, sekä kääntäjätyössä, avaa uusia mahdollisuuksia parantaa palvelujen laatua, tehostaa työskentelyä ja tarjota asiakkaille entistä kohdennetumpia ja laadukkaampia ratkaisuja.

 

 

Etuja, joita et halua ohittaa:

 • Räätälöinnin vapaus
  • Custom GPT-työkalut mahdollistavat täydellisen mukautuvuuden liiketoimintasi tarpeisiin, tarjoten ratkaisuja, jotka ovat yhtä ainutlaatuisia kuin yrityksesi itse.
 • Kilpailuetu
  • Olemalla edelläkävijä tekoälyn hyödyntämisessä saat kilpailuetua, joka erottaa sinut muista markkinoilla.
 • Työtyytyväisyyden parantuminen
  • Automatisoimalla rutiinitehtäviä työntekijöillesi jää enemmän aikaa luovaan ja merkitykselliseen työhön, mikä lisää työtyytyväisyyttä.
 • Verohyödyt
  • Ostamalla kotimaiselta toimijalta voit hyödyntää mahdolliset verovähennykset, mikä tekee investoinnista entistä houkuttelevamman.

 

 

Intensiivinen loppuhuipennus: astu tulevaisuuteen jo tänään

Nyt on se hetki. Tämä on sinun mahdollisuutesi ei vain seurata muutosta, vaan olla muutoksen kärjessä. GPT-teknologia ei ole pelkkä väline, vaan se on portti tulevaisuuteen – maailmaan, jossa rajat työn ja innovaation välillä hämärtyvät. Tämä on investointi, joka kantaa hedelmää ei vain tänään, vaan myös huomenna, luoden perustan, jolle rakennat tulevaisuuden menestyksesi. Älä anna mahdollisuuden lipua ohi. Tekoäly on tulevaisuuden kieli, ja nyt on aika oppia se. Älä tyydy katselemaan sivusta, kun kilpailijasi ottavat askeleen eteenpäin. Hyödynnä GPT-teknologiaa, ole askeleen edellä ja varmista, että olet valmis tulevaisuuteen, joka on jo ovellasi.

 

 

 

Tarkastellaanpa konkreettisesti, kuinka GPT-teknologia tuo säästöjä kolmessa tyypillisessä työtehtävässä, jotka normaalisti vievät huomattavasti enemmän aikaa

Perinteisesti esimerkiksi mainosraportin luominen voi viedä kaksi tuntia, tarjouspyynnön laatiminen kolmesta neljään tuntiin, ja lyhyehkön käännöstyön kesto voi vaihdella vaikkapa yhdestä viiteen tuntiin riippuen tehtävän kompleksisuudesta ja kieliparista. GPT-teknologian avulla kaikki nämä tehtävät valmistuvat aika lailla alle viidessä minuutissa kappaleelta. Toki tämä vaatii hieman harjoittelua, mutta erityisesti kustom-työkalulla taitojen ja prompt-osaamisen merkityksen rooli pienenee huomattavasti.

 

Jos laskemme säästöt ajan perusteella ja oletamme, että asiantuntijan tuntiveloitus on 100 euroa, perinteinen työskentely maksaisi mainosraportista 200 euroa, tarjouspyynnöstä 300-400 euroa, ja käännöksestä 100-500 euroa. Ottaen huomioon, että kaikki nämä tehtävät suoritetaan viidessä minuutissa, säästö työajassa on valtava. Mikäli kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, voin tarjota asiasta videodemon. Tähän mennessä se on ollut paras tapa välittää aiheeseen liittyvää informaatiota. Ja tässäkin kannattaa hyödyntää aikaetu. Kiinnostus osaamistani kohtaan kasvaa intensiivistä tahtia.

 

 

 

Vuotuiset kustannukset perinteisellä menetelmällä jakautuvat seuraavasti:

 • Mainosraportit: 2000 euroa vuodessa (10 raporttia x 200 euroa per raportti)
 • Tarjouspyynnöt: 1750 euroa vuodessa (5 tarjouspyyntöä x 350 euroa keskimäärin per tarjouspyyntö)
 • Käännökset: 6000 euroa vuodessa (20 käännöstä x 300 euroa keskimäärin per käännös)

Kun jokaiseen tehtävään hankitaan oma GPT-työkalu, kokonaisinvestointi kolmeen yksinkertaiseen työkaluun (tuntihinnoittelulla aikainvestointi ja sitä kautta rahallinen investointi yksinkertaisiin Custom-GPT:ihin on tällä hetkellä kevyt, sillä kysyntä ei ole tällä hetkellä vielä niin laajaa) nousee arviolta 3000 euroon (arvio 1000 euroa per työkalu, hintataso 150-250 euroa tuntihinnoittelussa vastaa helmikuun 2024 hinnoittelua). Tässä skenaariossa, ottaen huomioon perinteisen menetelmän aiemmin laskettu vuotuinen kustannus 9750 euroa, uudet säästöt GPT-teknologian ansiosta ovat arviolta 7000 euroa vuodessa. Vaikka investointi on suurempi, kun jokaiselle tehtävätyypille hankitaan oma työkalu, säästö ja tehokkuuden kasvu ovat edelleen hyvin merkittäviä.

 

 

(Konteksti: esitetyt säästöt ja tehostumiset ovat täysin mahdollisia GPT:n avulla, mutta todelliset hyödyt voivat vaihdella käytännön toteutuksen, käyttöönoton laajuuden, ja yrityksen erityistarpeiden mukaan. Tällä hetkellä investointi tulee tulevaisuudessa tehtyjä hankintoja edullisemmaksi (helmikuu 2024), sillä kysyntä kasvaa tulevaisuudessa, ja osaajista (etenkin taitavista osaajista) on pulaa. Kysynnän ja tarjonnan laki. Kyseessä ovat esimerkkilaskelmat ja todelliset tulokset voivat vaihdella. Kannattaa pyytää videodemo, jotta asian näkee omin silmin).

 

 

 

Kun tietoisuus tekoälyn, kuten GPT:n, hyödyistä kasvaa, myös kysyntä alan huippuosaajista nousee, mikä nostaa heidän arvoaan – hyödynnä vallitseva tilanne

Tämän hetken investointi teknologiaan ja sen soveltamiseen asiantuntijoiden avulla on strateginen valinta, joka kannattaa tehdä ajoissa. Viivyttely voi tulevaisuudessa osoittautua kalliimmaksi, sillä kaltaisteni huippuosaajien kalenterit täyttyvät ja heidän palveluidensa hinnat nousevat kysynnän kasvaessa.

 

 

 

Hyödynnä kilpailuetu, kun investointi on vielä suhteellisen edullista ja asiantuntijoiden saatavuus parempi

Investoimalla nyt, et ainoastaan saavuta välittömiä hyötyjä ja säästöjä, vaan asetat itsesi ja yrityksesi eturintamaan tulevaisuuden teknologisessa vallankumouksessa. Tämä on päätös, joka muuttaa kaiken – tee se siis tänään, ja varmista, että tulevaisuus on sinun.

 

 

 

Haluatko nähdä, miten GPT voi mullistaa myös sinun liiketoimintasi? 

Nyt on sinun tilaisuutesi astua tulevaisuuteen ja varmistaa, että organisaatiosi on eturintamassa hyödyntämässä GPT-teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Räätälöity GPT voi olla juuri se avain, joka avaa uusia ovia liiketoiminnallesi, tehostaa prosessejasi ja erottaa sinut kilpailijoistasi. Kasvu Agency voi auttaa sinua suunnittelemaan ja toteuttamaan tämän vision. Olipa kyseessä sitten tehokkuuden parantaminen, uudenlaisen asiakaskokemuksen luominen tai liiketoimintasi laajentaminen uusille alueille, räätälöidyt GPT-ratkaisumme ovat suunniteltu vastaamaan juuri sinun tarpeitasi.

 

Varaa ilmainen demo nyt, kun kalenterissani on toistaiseksi vielä tilaa, ja koe tulevaisuuden teknologian voima omakohtaisesti.

Pssst.. Tämä on tekoälyn avustuksella generoitu kirjoitus. Se ei kuitenkaan synny nappia painamalla, vaan on terävää vuorovaikuttamista vaativa taitolaji siinä missä shakin pelaaminen tai tennisharrastus.

 

 

 

Hyppää kaninkoloon. Itse olen ollut siellä jo tovin. 😉
Terveisin: Maria Ahonen, Prompt Engineer. 🤖
Botti seikkailemassa. Veikeä kaveri.
svgChat GPT Math Wizard kertoo itsestään omassa blogitekstissään
svg
svgNepsynä työelämässä, osa 6: Virtuaali-Marian reflektio
Translate »