Post Image

Nepsynä työelämässä – osa 3

ADHD ja minä: kuinka avoimuus ADHD:sta työelämässä on ollut positiivinen asia 

Jaan teille henkilökohtaisen tarinani siitä, kuinka olen onnistunut työelämässä huolimatta, tai ehkä juuri siksi, että minulla on *ADHD. Ystäväni Sari-Marika Durchman on julkaissut äskettäin kirjan: ADHD ja parisuhde, joka inspiroi minua kirjoittamaan tämän blogitekstin.

 

Olen tullut työelämässä vuonna 2022 kaapista ulos monikirjoisesta neurologisesta poikkeavuudestani, enkä ole katunut sitä päivääkään. Ihmiset ovat olleet ymmärtäväisiä, kun mahdollinen “omituisuus” on saanut selityksen. Kaikilla ei ole niin sanotusti samaa käyttöjärjestelmää päässään, vaan meistä on moneksi. Mikäli neurologinen poikkeavuuteni “oireilee” esimerkiksi ollessani jännittynyt, niin voin avoimesti kertoa miksi saatan tuottaa puhetta moottoriturpana jonkin aikaa, tai vaihtoehtoisesti olla liian hiljaa.

 

Sari-Marikan uusi kirja avaa ADHD:n vaikutusta parisuhteisiin, ja antaa arvokkaita oivalluksia siitä, kuinka ADHD voi vaikuttaa kumppanuuteen. Kuten parisuhteessa, myös työelämässä avoin kommunikaatio on tärkeää. ADHD:n kanssa työskentely voi tuoda pieniä kommervenkkejä, mutta avoin keskustelu ja yhteisten pelisääntöjen luominen auttavat ymmärtämään jokaisen tarpeita ja vahvuuksia paremmin.

 

ADHD-työntekijät ovat usein luovia ja innovatiivisia

ADHD voi olla valtava etu työelämässä. Olen oppinut hyödyntämään sen suomia ominaisuuksia yrittäjänä, jolle uudet ideat ja luova ajattelu ovat kullanarvoisia.

 

ADHD:n myötä aikataulujen noudattaminen voi olla monelle haastavaa, mutta se on myös opettanut minulle joustavuutta ja sopeutumiskykyä. Itse olen yleensä aina seitsemän minuuttia ajoissa ja varaan tarpeeksi aikaa, jos mun pitää olla vieraassa paikassa X tiettyyn aikaan. Tämä on osoittautunut erittäin hyödylliseksi työelämässä, sillä jokainen projekti ja asiakas on erilainen. Satun vielä omaamaan “haahuilutaipumusta”, mikä vaatii ehdotonta aikatauluttamista.

 

ADHD-lääkkeestä on ollut paljon hyötyä, mutta se on jokaisen henkilökohtainen ja oma päätös, haluaako lääkettä käyttää. Minä valitsin lääkkeen, sillä langat pysyvät silloin erinomaisesti käsissäni. Kaikille lääke ei sovi.

 

Olen tutustunut itseeni paremmin ja ymmärtänyt, millaisia tukirakenteita tarvitsen onnistuakseni. Tämä itsetuntemus on auttanut minua kehittämään itseäni sekä työntekijänä että henkilökohtaisen elämän tärkeimmissä ihmissuhteissa.

Sari-Marikan uusi kirja tarjoaa parisuhdevinkkien lisäksi runsaasti apuja myös työelämätilantesiin. Kirjassa käydään läpi, miten ADHD-ihmisten voi olla vaikea pysyä tehtävissä, jotka eivät innosta tai motivoi. Tämä korostaa työn merkityksellisyyden tärkeyttä. Kirja sisältää monenlaisia käytännön harjoituksia ja haastatteluja sekä oivalluttavia kokemuskertomuksia.

 

Kirjassa käsitellään mahdollisia itsehillinnän haasteita, ja kuinka ne voivat vaikuttaa parisuhteeseen. Työelämässä nämä haasteet voivat näkyä esimerkiksi haasteina tehtävien priorisoinnissa ja aikataulujen noudattamisessa. On täysin mahdollista kehittää ja soveltaa jo ammattilaisten muodostamia strategioita, joiden avulla pystyy hallitsemaan paremmin työtehtäviä ja pitämään langat käsissä.

 

Oman ADHD:ni myötä olen oppinut olemaan empaattisempi muita kohtaan, ja ymmärtämään paremmin heidän haasteitaan. Tämä on erittäin hyödyllistä sekä työ- että parisuhteissa, sillä empatia ja ymmärrys ovat tärkeitä sosiaalisia taitoja.

ADHD on tuonut minulle elämäni aikana haasteita, mutta se on tuonut myös uusia mielenkiintoisia mahdollisuuksia, ja auttanut minua kehittymään niin työntekijänä kuin ihmisenä.

 

Supervoimani ADHD! Näin inspiroiva Sari Marika toteaa vuonna 2021 julkaistussa aikaisemmassa kirjassaan.

 

ADHD voi olla mahdollisuus henkilökohtaiselle kasvulle, luovuudelle ja monille mielenkiintoisille projekteille

Toivon, että tämä antoi uutta näkökulmaa ADHD:sta ja sen vaikutuksista työelämään ja parisuhteeseen. Sari-Marikan kirjassa korostetaan vertaistuen merkitystä ADHD-ihmisille.

 

Samalla tavalla kuin parisuhteessa, myös työyhteisössä vertaistuki ja yhteisöllisyys ovat keskeisiä tekijöitä. Meidän on tärkeää tunnistaa omat vahvuutemme ja heikkoutemme sekä kannustaa toisiamme kehittymään ja menestymään.

 

Suomessa on jopa yli 150 000 ADHD-aikuista. Työyhteisössä, jossa jokainen voi tuntea olonsa tuetuksi ja ymmärretyksi, on suurempi potentiaali saavuttaa yhteisiä tavoitteita ja luoda miellyttävä ilmapiiri. ADHD ei ole yksilön “ongelma”, vaan koko työyhteisö tai parisuhde voi saada siitä runsaasti elinvoimaa, inspiraatiota ja positiivista energiaa.

 

*ADHD on neurologinen häiriö, joka vaikuttaa keskittymiskykyyn, impulssikontrolliin ja aktiivisuustasoihin. Se voi tuoda haasteita arki- ja työelämään, mutta se ei estä menestymästä, vaan jopa päinvastoin! Haasteet voi kääntää voitoksi.

svgNepsynä työelämässä – osa 2
svg
svgMiten kommunikoida tehokkaasti GPT-4-tekoälyn kanssa: vinkit ja käytännöt
Translate »